Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), κατά το μήνα Ιανουάριο 2017, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 769 οικοδομικές άδειες, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 11,1% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, κατά 1,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 12,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η Κρήτη τον φετινό Ιανουάριο κατέγραψε αύξηση κατά 5,7% στη συνολική οικοδομική δραστηριότητα

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2016 έως τον Ιανουάριο 2017, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε
12.603 οικοδομικές άδειες. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016 παρατηρήθηκε μείωση κατά 3,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 12,0 % στην επιφάνεια και κατά 29,3% στον όγκο.

Σε επίπεδο Κρήτης η πτώση που καταγράφηκε μέσα σε ένα χρόνο ήταν της τάξης του -4,8%

Δείτε το σύνολο των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ