Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι την Τρίτη  25/4/2017, ώρα  21.00, θα πραγματοποιηθεί η  τακτική  συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΛΜΕ Χανίων (στο 1ο Γυμνάσιο Χανίων).

Η Ημερήσια Διάταξη έχει οριστεί ως εξής:

1. Ορισμός ΓΣ και ημερομηνία εκλογών για το συνέδριο της ΟΛΜΕ.
2. Η στάση της ΕΛΜΕ για τα κενά και  τα πλεονάσματα.
3. Τοποθέτηση αναπληρωματικών μελών στις επιτροπές παιδείας των δήμων που συμμετέχουμε.
4. Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση.
5. Οικονομικός απολογισμός για το 2016.
6. Η απόφαση για τη αλλαγή του τρόπου επιλογής διευθυντών από το ΣτΕ. 
7. Οικονομικά θέματα (μείωση συνδρομής , ΓΣ οικονομικών θεμάτων). 
8. Παράλληλες δράσεις ΕΛΜΕ Χανίων. 
9. Δράσεις επαγγελματικής και επιστημονικής  βελτίωσης (ημερίδες , σεμινάρια).

Η συνεδρίαση αυτή (όπως κάθε συνεδρίαση ΔΣ) είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει.

Οι συνάδελφοι / συναδέλφισσες ενημερώνονται ότι μπορούν, ακόμα, να προτείνουν την ένταξη, εντός ΗΔ θεμάτων που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά, ώστε αυτά τα θέματα να συνεκτιμηθούν με τις προτάσεις που κάνουν τα μέλη του ΔΣ, προκειμένου για την κατάρτιση της Η.Δ. μελλοντικών συνεδριάσεων. Οι προτάσεις αυτές, μπορούν να κατατίθενται γραπτώς, π.χ. με αποστολή μηνύματος προς το (ηλεκτρονικό) γραμματοκιβώτιο της ΕΛΜΕ ([email protected]), είτε δια ζώσης, ενώπιον του ΔΣ.