Συνεδριάζει άυριο Τρίτη  25/04/2017 και ώρα 13:00 μ.μ. το ΝΠΔΔ  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, με τα  παρακάτω  θέματα:

Συνδιοργάνωση 2ης Επιστημονικής Διημερίδας με θέμα: «Μακροχρόνιες επιπτώσεις των φαρμάκων στην αύξηση νοσηρότητας και στο περιβάλλον»

Ψήφιση  Διάθεση Πιστώσεων 

Εκδρομές ΚΑΠΗ

Έκδοση βιβλίου

Αποδοχή δωρεάς Καλαϊτζάκη Τρύφωνα