Ανανεώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η άδεια καταλληλότητας του Παγκρητίου Σταδίου, για όλες τις χρήσεις, μετά και την κατάθεση των απαιτούμενων  δικαιολογητικών από πλευράς Δήμου Ηρακλείου. 

Η ανανέωση  της άδειας είναι διετής για όλα τα αθλήματα πλην ποδοσφαίρου,  για το οποίο είναι εξάμηνη  δηλαδή μέχρι τέλος  Οκτωβρίου 2017.