Ο πίνακας κατάταξης Academic Ranking of World Universities (ARWU), κατάταξη γνωστή ως Shanghai ranking, δημοσιεύεται ετησίως από τον οργανισμό Shanghai Ranking Consultancy και ιστορικά, είναι η πρώτη λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων, η οποία δημοσιεύθηκε αρχικά το 2003 προερχόμενη από το Πανεπιστήμιο Shanghai Jiao Tong University της Κίνας. Η λίστα κάθε χρόνο αξιολογεί περισσότερα από 1200 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και δημοσιεύει τα 500 καλύτερα από αυτά, ενώ θεωρείται από τις κορυφαίες και γνωστότερες λίστες κατάταξης Πανεπιστημίων.

Στις κατατάξεις της λίστας ARWU στους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους (Global Ranking of Academic Subjects) και για το έτος 2016, το Πολυτεχνείο Κρήτης στον κλάδο Electrical Engineering βρίσκεται παγκοσμίως στις θέσεις 201-300

Εκτός από το Πολυτεχνείο Κρήτης, στη λίστα ARWU εμφανίζονται άλλα 6 Ελληνικά Πανεπιστήμια σε διάφορα επιστημονικά πεδία. 

Τα κριτήρια της λίστας ARWU αφορούν κατά κύριο λόγο την έρευνα. Η κατάταξη έχει ως βασικά κριτήρια τις δημοσιεύσεις στο επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων Scopus και κυρίως την απήχηση (impact) των δημοσιεύσεων παγκοσμίως. Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια