Συγκεκριμένους περιορισμούς στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων οφειλετών από και προς τις εισπρακτικές εταιρείες, περιορισμούς στις τηλεφωνικές «κρούσεις» στους οφειλέτες αλλά και υποχρέωση των εταιρειών να χορηγούν στη ΓΓ Καταναλωτή τις τηλεφωνικές συνομιλίες εισηγείται η Αρχή Προστασίας Πρσωπικών Δεδομένων κατά τη διαβούλευση του νομοσχεδίου που ρυθμίζει τη λειτουργία των εν λόγω εταιρειών.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν στην παρεμπόδιση της διακίνησης των δεδομένων των οφειλετών από τις εισπρακτικές εταιρείες για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους τα παρέλαβαν και την προστασία των οφειλετών από έντονες και συνεχείς οχλήσεις καθώς και τη δημιουργία προβλημάτων στο οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον των οφειλετών που αποτελεί, σύμφωνα με καταγγελίες, συνήθη πρακτική αυτών των εταιρειών.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το in.gr,  η Αρχή ζητά να απαγορεύεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών η διαβίβαση των στοιχείων σε τρίτους. Επίσης, να μην επιτρέπεται στις εισπρακτικές εταιρείες να χρησιμοποιούν τα δεδομένα των οφειλετών για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους τους διαβιβάσθηκαν από το δανειστή.

Από την πλευρά τους οι πιστωτικές εταιρείες, θα πρέπει να διαβιβάζουν στην Εταιρεία Ενημέρωσης οφειλετών μόνο τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του οφειλέτη και τη διαπραγμάτευση των όρων αποπληρωμής των οφειλών. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνουν τους οφειλέτες για τη διαβίβαση των δεδομένων τους σε εισπρακτική εταιρεία.

Παράλληλα, θα πρέπει οι εισπρακτικές εταιρείες να τηλεφωνούν στον δανειστή μετά από δέκα ημέρες από την ημέρα που η οφειλή του κατέστη ληξιπρόθεσμη και η εισπρακτική εταιρεία να υποχρεούται να διακόψει την ενημέρωση εφόσον ο οφειλέτης δηλώνει απροθυμία ή δυσχέρειες ανταπόκρισης.

Ακόμα, να επιτρέπεται η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί από τον δανειστή ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας και η επικοινωνία να πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν επιτρέπει σε τρίτους να πληροφορούνται το περιεχόμενο της καταγγελίας.

Να μην επιτρέπεται η επικοινωνία των εταιρειών με τους οφειλέτες μετά την έναρξη δικαστικών πράξεων ή της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τέλος, οι τηλεφωνικές οχλήσεις, να πραγματοποιούνται από τις 9.00 έως 20.00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες και με συχνότητα τηλεφωνημάτων όχι πέραν της μιας ανά δεύτερη ημέρα. Οι εισπρακτικές εταιρείες οφείλουν να καταγράφουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους οφειλέτες και χορηγούν ηλεκτρονικά αντίγραφα στους οφειλέτες ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προκειμένου να ελεγχθούν σχετικές καταγγελίες μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που θα τους ζητηθεί. Η χορήγηση των συνομιλιών αυτών - που μαγνητοφωνούνται - θα πρέπει, προτείνει η Αρχή, να γίνεται μέσα σε δέκα ημέρες.