Οι εγγραφές των μαθητών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και λήγουν στις 19 Μαΐου 2017.  

Η Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου ενημερώνει γονείς/κηδεμόνες ότι σύμφωνα με τις Εγκυκλίους Φ.6/ΦΜ/67172/Δ1/25-4-2017 και Φ.6/ΦΜ/66938/Δ1/24-4-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι εγγραφές των μαθητών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και λήγουν στις 19 Μαΐου 2017.  Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή των παιδιών τους στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

Εγγραφές σε νηπιαγωγεία

Στο Νηπιαγωγείο, θα εγγραφούν τα νήπια Α΄ ηλικίας (γεννημένα το 2012) και τα νήπια Β΄ ηλικίας (γεννημένα το 2013).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Εγγραφής-Υπεύθυνη δήλωση (Οι γονείς μπορούν να αναζητήσουν το συγκεκριμένο έντυπο από το σχολείο).
2. Πιστοποιητικό γέννησης του μαθητή (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο).
3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο θα φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
4. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.
5. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
6. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Οι γονείς μπορούν να αναζητήσουν το συγκεκριμένο έντυπο από το σχολείο).

Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ. (Το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να προσκομιστεί από τους γονείς στο σχολείο εγγραφής έως τον μήνα Σεπτέμβριο).

Εγγραφές στα Δημοτικά

Στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό γέννησης του μαθητή (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Δημοτικό Σχολείο).
2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Οι γονείς μπορούν να αναζητήσουν το συγκεκριμένο έντυπο από το σχολείο).
Το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να προσκομιστεί από τους γονείς στο σχολείο εγγραφής έως τον μήνα Σεπτέμβριο.
4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων οφείλουν να ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο (πχ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας {ΠΔ 201/98 άρθρο 1})
5. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης», η οποία διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Ν/γείο στο Δημοτικό (15 Ιουνίου 2017), το Νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο Δημοτικό.

Για εγγραφές στα Ολοήμερα Τμήματα

Οι γονείς που επιθυμούν τη φοίτηση των παιδιών τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου ή Νηπιαγωγείου, μπορούν να πληροφορούνται από τα Σχολεία εγγραφής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook