Η προμήθεια εξοπλισμού για την προστασία των λιμανιών του Ρεθύμνου από καταστροφές (ρύπανση, πυρκαγιά κλπ) , εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ.Σταύρου Αρναουτάκη.

Πρόκειται για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την Πρόληψη και τη Διαχείριση των Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών στους λιμένες δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου» , συνολικού προυπολογισμού 115.000 ευρώ.

Προστασία από θαλάσσια ρύπανση

Όπως αναφέρεται στην απόφαση « Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου έχει εκπονήσει Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης το οποίο καλύπτει και τις πέντε λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητα του (λιμένας Ρεθύμνου, το αλιευτικό καταφύγιο Πανόρμου, το αλιευτικό καταφύγιο στο Μπαλί, το αλιευτικό καταφύγιο με τη νέα λιμενική εγκατάσταση στον Πλακιά και η μαρίνα Αγίας Γαλήνης).

Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει εγκριθεί από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου και είναι πλήρως εναρμονισμένο με το τοπικό σχέδιο την Λιμενικής Αρχής. Σκοπός του σχεδίου είναι να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία προκύψει επιπλέουσα θαλάσσια ρύπανση.

Αντικείμενο του 1ο Υποέργου είναι η προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται να διαθέτει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, όπως αυτός έχει καθοριστεί από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου με την 3/2011 απόφασή του (Αρ. Πρωτ. 2417/05/11/11-03-2011). Με την ολοκλήρωση της προμήθειας το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου θα μπορεί να εφαρμόσει το εγκεκριμένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (Port Contingency Plan:PCP) και κατ’ επέκταση το εθνικό σχέδιο για την καταπολέμηση περιστατικών ρύπανσης σύμφωνα με το Π_11/02 (ΦΕΚ6/Α/21-01-2002).

Ο επιλέξιμος εξοπλισμός για την υλοποίηση του 1ου υποέργου είναι:

1. Πλωτό φράγμα αντιρρύπανσης: 190 μέτρα
2. Ειδικό σκάφος αντιρρύπανσης: 1 τεμ.
3. Φορητή συσκευή περισυλλογής πετρελαιοειδών από την
επιφάνεια της θάλασσας: 1 τεμ.
4. Φτυάρι: 3 τεμ.
5. Τσουγκράνα: 3 τεμ.
6. Απόχη από Inox πλέγμα: 3 τεμ.
7. Κάδος απορριμμάτων 120 λίτρων: 3 τεμ.
8. Χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης Χ._.Ο.(ψεκαστήρας): 1 τεμ.
9. _εξαμενή αποθήκευσης πετρελαιοειδών: 3 τεμ

Πυροπροστασία παλιού λιμανιού Ρεθύμνου

Στα πλαίσια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πυρκαγιάς στον Τουριστικό Λιμένα Ρεθύμνου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου έχει εκπονήσει μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας η οποία και έχει εγκριθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου. Στη συγκεκριμένη μελέτη περιγράφονται αναλυτικά τα ενεργητικά μέσα που πρέπει να παρέχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου στον Τουριστικό Λιμένα.

Αντικείμενο του 2ου Υποέργου είναι η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού (πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικοί σταθμοί, πυροσβεστήρες κτλ). Με την ολοκλήρωση την προμήθειας θα εκδοθεί πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε έκτακτη ανάγκη αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

Ο επιλέξιμος εξοπλισμός για την υλοποίηση του υποέργου είναι:

1. Πυροσβεστική φωλεά εξωτερικού χώρου: 52 τεμ.
2. Πυροσβεστικός σταθμός: 15 τεμ.
3. Αφρογεννήτρια: 15 τεμ.
4. Πυροσβεστήρας Τροχήλατος 25 kgr: 5 τεμ.
5. Πυροσβεστήρας φορητός 6 kgr: 65 τεμ.
6. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού: 16 τεμ.
7. Στήριγμα σωσιβίου με σωσίβιο: 28 τεμ.
8. Πυροσβεστική φωλεά εσωτερικού χώρου: 4 τεμ.
9. Φωτιστικό ασφαλείας: 25 τεμ.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης

Flashnews.gr

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook