Σε αυτές τις παραλίες θα διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις υδάτων από τώρα μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου

Η διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2017 θα διαρκέσει πέντε (5) μήνες ήτοι από την 1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2017.

Στο πλαίσιο του έργου: «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ» κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου παρακολουθούνται οι ακτές που:

  • συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, 

  • δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις και 

  • παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από περιβαλλοντική, αισθητική, τουριστική, αναπτυξιακή ή άλλη άποψη.

Στις ακτές αυτές, για τον μήνα Μάιο και καθόλη την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα με στόχο τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων.

Στην Περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με το αναδιαμορφωμένο για το έτος 2017 μητρώο, θα παρακολουθούνται συνολικά 170 αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

(Πατήστε πάνω στις εικόνες για μεγέθυνση)