Αποκατάσταση βλαβών και επισκέψεις στα πλαίσια των εργασιών της Ένωσης Μηχανικών Μεσογειακών Χωρών ΕΑMC στο φράγμα και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη.

Από  τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ανακοινώνεται ότι:

1. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο περιοχής Κόκκινο Μετόχι-Αγία Μαρίνα η οποία εμπόδιζε την παροχή αρδεύσιμου νερού στην ευρύτερη περιοχή.

2. Στα πλαίσια των εργασιών της Ένωσης Μηχανικών Μεσογειακών Χωρών ΕΑMC οργανώθηκε με επιτυχία τεχνική συνάντηση ενημέρωσης για τους μηχανικούς που μετείχαν στην Γενική Συνέλευση τη Κυριακή 14 Μαΐου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη (ΕΕΝ) και στο Φράγμα Αποσελέμη. Οι θεματικές ενότητες της τεχνικής συνάντησης ήταν:

-οι σκοποί και στόχοι λειτουργίας του Ο.Α.Κ. Α.Ε. (αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση και διαχείριση του ΒΟΑΚ, τα επιχειρηματικά σχέδια ανάπτυξης, η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε δημόσιους μια ιδιωτικούς φορείς, η καινοτόμα διαχείριση υδατικών πόρων στην Δυτική Κρήτη)

- τα έργα Αποσελέμη (σήραγγα, φράγμα, διυλιστήριο)

- η λειτουργία της εγκατάστασης, οι ποιοτικοί έλεγχοι του νερού, το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των εργαζομένων. 

3. Η υψηλή επισκεψιμότητα κοινού στον ένα χρόνο περίπου που ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. λειτουργεί την ΕΕΝ, υπογραμμίζει την σημαντικότητα του έργου που ήδη τροφοδοτεί το βόρειο άξονα του Ηρακλείου (Ηράκλειο, Χερσόνησος, Μάλια, Αγιο Νικόλαο) με πόσιμο νερό, ενώ με την ολοκλήρωση του έργου θα καλυφθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι αυξημένες ανάγκες της περιοχής.

Έως σήμερα την ΕΕΝ έχει επισκεφθεί σημαντικός αριθμός σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δομών τεχνικού προσανατολισμού. Έχουν φιλοξενηθεί μικρά συνέδρια και τεχνικές συναντήσεις, ενώ πρόσφατα στο πλαίσιο ημερίδας την Εγκατάσταση επισκέφθηκε και ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Ιάκωβος Γκανούλης (ΥΠΕΚΑ).