Ποιά ήταν τα θέματα που έθεσαν στον Υπουργό Εσωτερικών οι δύο Κρητικοί δήμαρχοι

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, πραγματοποίησε σήμερα, διαδοχικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανό και τον Δήμαρχο Καντάνου - Σελίνου, Αντώνη Περράκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη συνάντηση με τον κ. Μουρτζανό έγινε εκτενής ενημέρωση του υπουργού για τα ανοιχτά θέματα του Δήμου και πιο συγκεκριμένα για την οικονομική κατάσταση του Δήμου και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, θέματα λειτουργίας, καθώς και για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από τα Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου. 

Επίσης τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος, καθότι το υφιστάμενο όχημα του δήμου δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις, για την αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Ο κ. Σκουρλέτης εξέφρασε τη διάθεση του υπουργείου να εξετάσει όλες τις δυνατότητες συνδρομής του Δήμου, αλλά και να βοηθήσει στη διερεύνηση  του ζητήματος για την εξασφάλιση του απορριμματοφόρου οχήματος.

Με τον κ. Περράκη, ο οποίος συνοδευόταν από την Αντιδήμαρχο του δήμου, Αλφιέρη Στυλιανή, συζητήθηκαν ιδιαίτερα οι δυσκολίες για την εξασφάλιση εξειδικευμένου προσωπικού, κυρίως οικονομολόγου, αλλά και η μεγάλη σημασία της οικονομικής ενίσχυσης για το 2017. 

Στη συνάντηση εκφράστηκε η ανάγκη για τη συνδρομή του υπουργείου για διάφορα θέματα του Δήμου που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αλλά και για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων.

Ο κ. Σκουρλέτης επεσήμανε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση τρόπων στήριξης των ορεινών Δήμων και παρουσίασε μία από τις πρωτοβουλίες του υπουργείου, για τη δημιουργία μητρώου μικρών ορεινών Δήμων που υπολείπονται σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με σκοπό την κάλυψη των εν λόγω αναγκών, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που είχε προαναγγελθεί για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, για το 2017, στους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.

Τέλος, ο κ. Σκουρλέτης ενημέρωσε τους Δημάρχους για το Πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού, που είναι σε εξέλιξη και υλοποιείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, αλλά και αντίστοιχες επενδύσεις όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες εξασφαλίζουν τον ενεργειακό συμψηφισμό με την κατανάλωση ενέργειας, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των Δήμων που προκύπτει από τις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις.