Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” στη χώρα μας, οι βραβεύσεις ακτών και μαρινών.

Ο Δήμος Κισσάμου έχει τη χαρά και την τιμή να περιλαμβάνονται στη λίστα των 486 συνολικά βραβευμένων ακτών πανελληνίων, τέσσερις ακτές του, γεγονός που δηλώνει την προσπάθεια που γίνεται για να διατηρούνται οι παραλίες αυτές στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να συνεχίσουν να αποτελούν "πόλο έλξης" για τους επισκέπτες τους.

Οι τέσσερις παραλίες του Δήμου Κισσάμου που βραβεύτηκαν με τη Γαλάζια σημαία είναι:

1) Φαλάσαρνα - Παχιά Άμμος 1 για 6η σερί χρονιά

2) Φαλάσαρνα - Παχιά Άμμος 2 για 4η σερί χρονιά

3) Μαύρος Μόλος - Πλάκα για σερί 4η χρονια

4) Ελαφονήσι (για πρώτη φορά σαν Δήμος Κισσάμου)

Με αφορμή την παραπάνω διάκριση, ο Δήμαρχος Κισσάμου Θεόδωρος Σταθάκης τόνισε:

Δεχτήκαμε, με ιδιαίτερη χαρά ως Δήμος Κισσάμου, την απόφαση βράβευσης τεσσάρων παραλιών μας, με "Γαλάζια σημαία", τόσο των τριών που βραβεύονταν μέχρι πέρυσι, όσο και της νέας που απέκτησε τη Γαλάζια Σημαία, εκείνης του Ελαφονησίου. Θέλω να συγχαρώ όλους, όσοι βοηθούν κάθε χρόνο, ιδιώτες και υπαλλήλους, για την επίτευξη του στόχου μας που δεν είναι άλλος από τα να είναι οι παραλίες μας καθαρές και ως εκ τούτου, να βραβεύονται εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Θεωρώ ότι ως Δήμος Κισσάμου θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε και άλλες "Γαλάζιες Σημαίες", π.χ. στο Σφηνάρι ή στη Μήθυμνα, αλλά απαιτείται οπωσδήποτε η συμμετοχή και η συνδρομή των επιχειρήσεων για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Είμαστε στη διάθεση όλων για την κοινή επίτευξη των ανωτέρων στόχων και επιδιώξεων.. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τα κριτήρια για να βραβευτεί μια παραλία με τη Γαλάζια σημαία είναι πολλά και συγκεκριμένα. Όπερ και σημαίνει ότι μια παραλία πρέπει να είναι "επαρκής" σε όλους τους παρακάτω τομείς, που είναι οι εξής:

Α.   Καθαριότητα θάλασσας και ακτής

 • «Εξαιρετική» ποιότητα των υδάτων κολύμβησης που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως ορίζεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

 • Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό.

 • Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα καθώς και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης.

 • Συνεχής, τακτικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ.

Β.   Οργάνωση ακτής

 • Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, με την ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων στον υποχρεωτικό πίνακα ανακοινώσεων της κάθε ακτής.

 • Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήματος, με άμεση ενημέρωση του κοινού.

 • Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.

 • Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.

 • Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.

Γ.    Ασφάλεια επισκεπτών

 • Παρουσία εκπαιδευμένων, πτυχιούχων ναυαγοσωστών σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη σχετική νομοθεσία, ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.

 • Προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Δ.   Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

 • Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για  περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον παράκτιο χώρο.

 • Οργάνωση δραστηριοτήτων από τον διαχειριστή της ακτής, που να επιβεβαιώνουν και να υλοποιούν το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του.

 • Υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους επισκέπτες της ακτής.

 
Κατά την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης», όπως αυτή εναρμονίστηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. Η.Π. 8600/416/E103/23.2.2009 (ΦΕΚ Β΄ 356/2009). Τα στοιχεία του Μητρώου αποστέλλονται κάθε χρόνο υποχρεωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 14 της ως άνω ΚΥΑ.