Την Τρίτη 23 Μαΐου

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 23η  του μηνός Mαίου έτους 2017, ημέρα   Tρίτη  και ώρα 8.30   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:Ψήφιση πιστώσεων    προυπολογισμού οικ. έτους 2017.

Θέμα 2ο: Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης .

Θέμα 3ο: Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚ  και ΔΚ Ιεράπετρας .

Θέμα 4ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας για τον καθαρισμό της νήσου Χρυσής (τουριστικής περιόδου 2017).

Θέμα 5ο:΄Ασκηση ή μη εφέσεως κατά της 180/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου.

Θέμα 6ο:Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δημοτικής οδού Μακρύ Γιαλού».