Με την νέα απόφαση στην Κρήτη θα δοθούν για το πρόγραμμα δακοκτονίας επιπλέον 260.000 ευρώ

Με την υπ’ αριθμό 16.803/25.05.2017  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 6102/23.02.2017 προηγούμενη απόφαση του ιδίου Υπουργείου, σχετικά με την κατανομή ποσού σε περιφέρειες της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2017, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

Με την απόφαση αυτή τα ποσά που θα δοθούν στις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης διαμορφώνονται ως εξής:

Ηρακλείου: 2.782.908 έναντι 2.602.908 ευρώ ( + 180.000 €) 
Χανίων: 1.700.000 ευρώ (ίδιο)
Λασιθίου:  1.680.000 ευρώ έναντι 1.600.000 ευρώ (+ 80.000 €) 
Ρεθύμνης: 930.000 ευρώ (ίδιο)

Η νέα απόφαση προέκυψε μετά από εισήγηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δείτε τις περιφερειακές ενότητες όπου αυξήθηκαν οι προβλεπόμενες δαπάνες (με κόκκινο):