Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,0 εκ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 0,2 εκ.

Στα 0.2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων των Μινωικών Γραμμών το α' τρίμηνο του 2017. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, με το α’ τρίμηνο παραδοσιακά να εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο κίνησης και εσόδων συγκριτικά με τα άλλα τρίμηνα του έτους.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,0 εκ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 0,2 εκ.

Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου επηρεάστηκαν σημαντικά από τη μεγάλη αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων που διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 και όπως εκτιμούμε θα επιδράσουν αρνητικά στο ετήσιο αποτέλεσμα του 2017. Η Εταιρεία ανακοινώνει τα βασικά στοιχεία των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο 2017.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,0 εκ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 0,2 εκ.

Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου επηρεάστηκαν σημαντικά από τη μεγάλη αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων που διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 και όπως εκτιμούμε θα επιδράσουν αρνητικά στο ετήσιο αποτέλεσμα του 2017.