Το Επιμελητήριο Ηρακλείου καλεί τους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ενταχθούν ως μέλη στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή για την ένταξη τους στον κατάλογο καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική «Ηλεκτρονική αίτηση», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου http://www.ebeh.gr, το αργότερο έως τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017  και να προσκομίσουν μέχρι την παραπάνω προθεσμία στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου :

Αντίγραφο τίτλου πιστοποίησης
Σύντομο βιογραφικό με αναφορά σε τυχόν σεμινάρια εξειδίκευσης
Αποδεικτικό κατάθεσης πληρωμής παραβόλου ποσού ύψους   € 50,00  Ευρώ

Το παράβολο θα καταβάλλεται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, στον λογαριασμό με  IBAN: GR9608700970000300002411419 με την ένδειξη «Κατάλογος Διαμεσολαβητών ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ Ονοματεπώνυμο».

Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, οι αιτήσεις θα εξετασθούν από ειδική επιτροπή, η οποία και θα αποφασίσει για την κατάρτιση του οικείου Καταλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9 Ηράκλειο Κρήτης,  υπεύθυνη κα. Λένα Στεφανουδάκη, τηλ. 2810 247034, email:[email protected]