Αντιδράσεις για νεό ειδικό μισθολόγιο

Προειδοποιητική απεργία του κλάδου προκηρύχθηκε της ΕΔΙΠ,μετά από συνέδριο που έγινε στα Χανιά, με αφορμή το νέο μισθολόγιο που ψηφίστηκε πρόσφατα το οποίο σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση προβλέπει μειώσεις σε αντίθεση με το λοιπό προσωπικό του ΑΕΙ και ΕΡΙ που λαμβάνουν έστω και ελάχιστες αυξήσεις, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση.

Δείτε αναλυτικά την επιστολή

Με απόφαση του Συνεδρίου της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας ΕΔΙΠ των πανεπιστημίων της χώρας μας που πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Μαΐου 2017 στα Χανιά, προκηρύχθηκε 24ωρη προειδοποιητική απεργία του κλάδου για την προσεχή Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 και παράσταση την ίδια μέρα στο Υπουργείο, με αφορμή το νέο μισθολόγιο που πρόσφατα ψηφίστηκε. Το νέο ειδικό μισθολόγιο, σε αντίθεση με το σύνολο του λοιπού προσωπικού των ΑΕΙ και ΤΕΙ που λαμβάνουν έστω και ελάχιστες αυξήσεις, προβλέπει μειώσεις μισθών για τα ΕΔΙΠ και ΕΕΠ, που είναι πολύ αυξημένες μάλιστα για τους έχοντες περισσότερα προσόντα (Διδακτορικά και Μεταπτυχιακά Διπλώματα).

Προκύπτει μάλιστα το παράδοξο, οι ειδικοί αυτοί εκπαιδευτικοί επιστήμονες (διδάκτορες ΕΔΙΠ, ΕΕΠ) να αμείβονται πολύ λιγότερο και από το εργαστηριακό προσωπικό (ΕΤΕΠ) με πτυχίο ΤΕΙ, ενώ η διαφορά τους με αντίστοιχων προσόντων Διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα να φτάνει μέχρι και τα 300 ευρώ λιγότερα στις μεικτές αποδοχές. Υπενθυμίζεται ότι πριν απο τρία χρόνια το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας κάλεσε Συμβασιούχους Αορίστου Χρόνου και Μόνιμους Υπαλλήλους των ΑΕΙ κατόχους Διδακτορικών Διπλωμάτων, να μεταταχθούν στον κλάδο των ΕΔΙΠ, ώστε να συνδράμουν το εκπαιδευτικό έργο των ιδρυμάτων που είχε πληγεί από τις μνημονιακές πολιτικές και τη φυγή στο εξωτερικό πολλών μελών ΔΕΠ, και σήμερα έρχεται να αναγκάσει ένα μεγάλο αριθμό απ' αυτούς σε τεράστιες μειώσεις αποδοχών.

Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά θεσμικό, ηθικό και πολιτικό αφού ανατρέπει τον πυρήνα της ιεραρχικής θεσμικής φιλοσοφίας των μισθολογίων του συνόλου του Δημόσιου Τομέα.

Η ΠΟΣΕΕΔΙΠ και το σύνολο του κλάδου των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ δεν δέχεται το νέο μισθολόγιο που ψηφίστηκε και απαιτεί:

α) Εξομοίωση των μισθολογικών αποδοχών των κατηγοριών ΕΕΠ/ΕΔΙΠ,

β) Διατήρηση των αναλογιών του παλαιού μισθολογίου του ΕΕΠ/ΕΔΙΠ σε σχέση με το μισθό του Λέκτορα ως προς το βασικό μισθό, τα μισθολογικά κλιμάκια και τα επιδόματα,

γ) Επαναφορά των επιδομάτων μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος ή ενσωμάτωση τους ως πλασματικός χρόνος στο βασικό μισθό,

δ) παραγραφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων των αναδρομικών κρατήσεων κατά τη μετάβαση όλων των ενταχθέντων μελών (πρώην ΙΔΑΧ/Δ.Υ.) από το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4386/2016.

Καλεί λοιπόν όλα τα μέλη σε προειδοποιητική 24 απεργία για την 1η Ιουνίου 2017 και σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω απο το Υπουργείο Παιδείας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΕΔΙΠ Παν. Κρήτης,
Μπάμπης Φασουλάς, Πρόεδρος