Συνταξιούχους αστυνομικός από την Κρήτη προσέφυγε στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών και δικαιώθηκε

Ένας συνταξιούχος αστυνομικός και πατέρας δυο παιδιών κατάφερε να κουρέψει το χρέος των 48 χιλ. ευρώ κατά 55% μετά από προσφυγή στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

"Ανάσα", έδωσε   η υπαρ.42/2017 απόφαση, του Ειρηνοδικείου  της Σητείας ,σε συνταξιούχο αστυνομικό, ρυθμίζοντας  το χρέος του και σώζοντας όλη του την περιουσία ,σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στην οποία απευθύνθηκε , από τις αρχές του έτους 2013, ο εν λόγω οφειλέτης, 

Αναλυτικά:πρόκειται , για δανειολήπτη έγγαμο, με δύο τέκν, δανεισμένο σε μία τράπεζα και σε δύο δάνεια.

Εισόδημα που διαθέτει 1.230,00  ευρώ/μηνιαίως ,από την  σύνταξή του.

  • Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:α) διαμέρισμα  94,52 τ.μ 

  • Αρκετά αγροτεμάχια με ελιές

  • Ι.Χ.Ε  αυτοκίνητο. 

 Επί των παραπάνω, το Δικαστήριο της  Σητείας  ,με την υπαρ.42/2017 απόφαση του, όρισε:

  • Δέχεται,  την αίτηση

  • Ρυθμίζει ,τα χρέη του  αιτούντος, σε μηνιαίες καταβολές των 130 ευρώ,εκάστη,  για 19 μήνες, και μία δόση 510 ευρώ

  • Εξαιρεί ,της εκποίησης, την κύρια κατοικία του

  • "Κουρεύει", το χρέος  των  48.397,16 ευρώ, κατά κατά 55% περίπου.

  • Χορηγεί  "περίοδο χάριτος" , δύο ετών και επτά μηνών 

  • Επιβάλλει, στον  αιτούντα ,  να καταβάλλει για την διάσωση της κατοικίας του , επί 15'ετη (180 δόσεις) το ποσό των 131,02 ευρώ/εκάστη ,πλην της τελευταίας δόσης, η οποία ανέρχεται σε 132,35 ευρώ."