Συνάντηση εργασίας με επίκεντρο την υγεία των προσφύγων και μεταναστριών γυναικών κατά την περιγεννετική περίοδο. 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Μαίου 2017 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης, η συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης με επίκεντρο την υγεία των προσφύγων και μεταναστριών γυναικών κατά την περιγεννετική περίοδο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “ORAMMA” (http://oramma.eu/) και είχε ως στόχο την ανάπτυξη διαλόγου για την προώθηση της ασφαλούς μητρότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης και της παροχής υγειονομικής περίθαλψης για γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν  μεταξύ άλλων η υποδιοικήτρια και στελέχη της 7ης ΥΠΕ, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, εκπρόσωποι του ΠΕΔΥ Ηρακλείου Κρήτης, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από το Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιου Κρήτης, και τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου και πρόεδρος του Συμβουλίου Μεταναστών Ηρακλείου με μέλη του ΣΕΜ, η Πρόεδρος και στελέχη του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών Κρήτης, ο πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης από τη Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης και της  Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού-Παραρτήματος Κρήτης, στελέχη του Κοινωνικού Ιατρείου και του Δημοτικού Ιατρείου Ηρακλείου Κρήτης, στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών Δήμων του Ηρακλείου, εκπρόσωποι της Συριακής κοινότητας και του Συλλόγου Ρωσόφωνων Ηρακλείου Κρήτης, επαγγελματίες διερμηνείς και μεταφραστές.

Τη στήριξη στην προσπάθεια αυτή απέστειλαν και φορείς που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν μεταξύ των οποίων η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου.

Στη συνάντηση καταγράφηκαν τα εμπόδια και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά τόσο οι επαγγελματίες υγείας όσο και οι μετανάστριες/πρόσφυγες και τα νεογνά τους αναφορικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την γενικότερη κάλυψη των αναγκών υγείας.  

Ανάμεσα σε άλλα προτάθηκαν λύσεις και αναδείχθηκε η ανάγκη διεπιστημονικής συνεργασίας για την ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών των γυναικών και των νεογνών τους και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Η συνάντηση αυτή έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για τη χώρα καθώς με την προσφυγική κρίση υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εγκύων και θηλαζουσών μεταναστριών και προσφύγων με νεογέννητα μωρά, οι οποίες φαίνεται να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους κινδύνους υγείας κατά τη διάρκεια της περιγεννητικής περιόδου και σύνθετες σωματικές, ψυχολογικές και ψυχικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από καλά εκπαιδευμένες διεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών υγείας. 

Η συνάντηση αυτή συμφωνήθηκε να σηματοδοτήσει την αρχή μιας πιο ουσιαστικής συνεργασία μεταξύ των φορέων που συμμετείχαν με την απο κοινού ανάληψη δράσεων τόσο μέσα στο Ευρωπαϊκό έργο ORAMMA όσο και στο πλαίσιο άλλων προτάσεων που τέθηκαν προς συζήτηση.