Το έργο αυτό θα βελτιώσει τις υποδομές της περιοχής με αποτέλεσμα καλύτερες υπηρεσίες σε κατοίκους και επισκέπτες, αλλά και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

Την Πέμπτη 8/6/2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Κρήτης,  κο Σταύρο Αρναουτάκη, την Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Πελαγία Πετράκη και τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, κο Αντώνη Ζερβό, η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου, με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου "Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας".

Το έργο αυτό θα βελτιώσει τις υποδομές της περιοχής με αποτέλεσμα καλύτερες υπηρεσίες σε κατοίκους και επισκέπτες, αλλά και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η κήρυξη της απαλλοτρίωσης ακινήτων από την Περιφέρεια Κρήτης η οποία είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000,00€), που θα καταβληθεί από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης θα προχωρήσει στις απαιτούμενες διαδικασίες για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Και οι δύο συμβαλλόμενοι θα συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε για την άμεση χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου μετά την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης.

Η Πελαγία Πετράκη εξέφρασε την ικανοποίηση της για το γεγονός ότι παρά τις δυσκολίες και τα γραφειοκρατικά ζητήματα οι υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου σε συνεργασία  με το Δήμο έχουν καταφέρει την απεμπλοκή του έργου.