Με 24 θέματα η συνεδρίαση την ερχόμενη Τρίτη

Τον κ. Δήμαρχο  και τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους,τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κισσάμου και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση στις 13-6-2017 , ημέρα  Τρίτη και ώρα  20:00 μ.μ. στην αίθουσα της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.    Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Χανίων-Δήμου Κισσάμου για την Πράξη <Κατάργηση δικτύου αμιάντου και κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης με εγκατάσταση ελέγχου διαρροών για εξοικονόμηση υδάτων  & Ενέργειας>.
2.    Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ.
3.    Απόφαση 43/2017 περί τροποποίησης της 55/2011 απόφαση Δ.Σ. (Ειδικό Σχολείο).
4.    Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2017. 
5.    Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2017.
6.    Εγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. <Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού για δημοπρασία>.
7.    Εγκρίσεις δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων.
8.    Εγκριση 1ου Α.Π.Εργου <Τσιμεντόστρωση-οδοστρωσία  για την αποκατάσταση βατότητας και ζημιών λόγω θεομηνίας στις Λουσακιές>.
9.    Εγκριση 1ου Α.Π. Εργου < Κατασκευή παροχετεύσεων για την σύνδεση με το έργο του βιολογικού<
10.   Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Υδρευση Οικισμών Δ.Δ. Δήμου Ιναχωρίου>.
11.  Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Ασφ/σεις-Τσιμεντοστρώσεις δρόμων έδρας και Δημ.Διαμ/των>.
12. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Κατασκευή δρόμου προς Οικισμό Κωστογιάννιδες Δ.Δ.Σηρικαρίου>.
13.    Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Κατασκευή δρόμου προς Οικισμός Κωστογιάννιδες Δ.Δ.Σηρικαρίου (Β Φάση).
14.    Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων>.
15.    Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Ασφαλτικά και υποδομές δρόμων Σχεδίου Πόλεως 2009>.
16.    Απαλλαγή προσαυξήσεων από οφειλέτες σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.3α του Ν.3463/2006 (μη ενημέρωση).
17.    Απαλλαγή προσαυξήσεων από οφειλέτες σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.3β Ν.3466/3006 ( οικονομική αδυναμία).
18.    Διαγραφή ποσών κλήσεων λόγω εσφαλμένων στοιχείων.
19.    Διόρθωση τελών επι των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2013-2014. 
20.    Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαικών αγορών.
21.    Μετατροπή θέσεων πάγκων σε καντίνες στην Τ.Κ. Αμυγδαλοκεφαλίου.
22.    Αλλαγή  μελών Διοικ.Συμβουλίου ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε.
23.    Εξαιρέσεις από το πρόγραμμα δακοκτονίας. 
24.    Τροποποίηση της υπ.αρ.260/2016 απόφασης Δ.Σ. (Λιμνοδεξαμενή Πλατάνου)