Την προώθηση έργων υποδομής, ανάπτυξης, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος στο δήμο Χανίων συζήτησαν στη συνάντηση τους σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με τον Δήμαρχο Τάσο Βάμβουκα. 

Στη συνάντηση που έγινε στη Περιφέρεια Κρήτης δόθηκε έμφαση στα σημαντικά έργα όπως ο κόμβος της Σούδας, το περιβαλλοντικό έργο στο ποταμό Μορώνη, η πλατεία της Σούδας, η αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στη περιοχή «Μοναχής Ελιάς» κ.α. 

Παράλληλα ο Δήμαρχος εξέφρασε στον Περιφερειάρχη την αναγκαιότητα αντιμετώπισης άμεσων αναγκών συμπληρωματικής λειτουργίας σχολικών μονάδων στο Παζινό Ακρωτηρίου και Αγ. Μαρίνας περιοχής Ν. Κυδωνίας. 

Επίσης συζητήθηκε η προώθηση των έργων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΒΑ) για τα οποία ο δήμος Χανίων έχει ήδη επιτύχει την έγκριση του ποσού των 10 εκ. ευρώ. 

Για το θέμα δε της διαχείρισης των απορριμμάτων ο κ. Αρναουτάκης διαβεβαίωσε τον κ. Βάμβουκα ότι, τις επόμενες ημέρες θα καταβληθεί ποσό 400.000 ευρώ για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων ώστε να προχωρήσει η ένταξη του έργου «δημιουργία νέου κυττάρου ταφής απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΙΣΑ».

Ο Δήμαρχος Χανίων στο τέλος της συνάντησης με τον Περιφερειάρχη εξέφρασε την ικανοποίηση του για το καλό πνεύμα συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ Δήμου Χανίων και Περιφέρειας Κρήτης αλλά και για την άμεση ανταπόκριση του κ. Αρναουτάκη στην προώθηση του συνόλου των θεμάτων που τέθηκαν. 

«Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά έργα πνοής για το δήμο μας που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και συμβάλλουν-οφελούν στην ανάπτυξη» δήλωσε ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας ευχαριστώντας παράλληλα τον Περιφερειάρχη.