Δείτε για ποια θέματα συζήτησαν

Την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου Αντώνης Περράκης συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Αποστόλου. Στη συνάντηση παρέστη και η Αντιδήμαρχος Στέλλα Αλφιέρη.

Το πρώτο θέμα που τέθηκε προς συζήτηση και εξεύρεση λύσης ήταν το μεγάλο πρόβλημα προσβασιμότητας των αγροτικών δρόμων από τις ζημιές που έχουν υποστεί και από την μη συντήρηση αυτών τα προηγούμενα χρόνια.

Οι ισχυρές θεομηνίες κατά τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά τους μήνες Δεκέμβριο 2016, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017, ενώ και στη συνέχεια οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει αφενός εκτεταμένες κατολισθήσεις και ζημιές στους δρόμους με αποτέλεσμα πολλά χωριά αλλά και περιοχές να μην έχουν πλέον ασφαλή πρόσβαση, αφετέρου την άνοδο της στάθµης των ποταµών και χειμάρρων, την υπερχείλιση ορισμένων εξ αυτών και την εισροή στις κοίτες των ποταµών και των δρόμων φερτών υλικών και κορµών δένδρων, µε αποτέλεσμα να προκληθούν καταστροφές σε δρόμους καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Οι περιοχές που χρήζουν έργων αποκατάστασης είναι στο σύνολο των αγροτικών δρόμων πρόσβασης στις αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες και στις καλλιεργήσιμες περιοχές όπως :

  • Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου: Στους οικισμούς Επανοχωρίου, Καμπανού, Ροδοβανίου, Σκάφης, Σούγιας, Τεμενίων συμπεριλαμβανομένων των δρόμων που οδηγούν στις κατά τόπους συνοικίες.
  • Δημοτική Ενότητα Καντάνου: Στους οικισμούς Καντάνου,Κακοδικίου, Πλεμενιανών
  • Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου: Σκλαβοπούλα, Καλαμιού, Μουστάκο.

Το δεύτερο θέμα που τέθηκε υπόψη του κυρίου Υπουργού ήταν η ενεργοποίηση Διάταξης Νόμου 3877/2010, η κατάργηση του ποσοστού 30% σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας στα προγράμματα ΚΟΕ ΠΣΕΑ ΦΕΚ 628/9-4-2008.

Πρέπει άμεσα να προχωρήσει η σύνταξη της αναλογιστικής μελέτης για την ενεργοποίηση του άρθρου 16 του Ν.3877/2010 ΦΕΚ 160Α 20-9-2010 ώστε να μπορούν να καθοριστούν ευνοϊκότεροι όροι ασφάλισης για τους ασφαλιζόμενους παραγωγούς που κατοικούν σε ορεινές μειονεκτικές νησιωτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της οδηγίας 85/148Ε.Ε (L-56) όπως ισχύει για την Ελλάδα. Ειδικά ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου έχει χαρακτηριστεί ορεινός βάση του Νόμου 3852/2010.

Τέλος συζητήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα κηπευτικά μακράς διάρκειας, ζητήθηκε από τον Υπουργό να εντάξει τα κηπευτικά των υπό κάλυψη θερμοκηπιακών καλλιεργειών της περιοχής μας στην κατηγορία των κηπευτικών μακράς διάρκειας καθώς και να επανεξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει αυτά.