Οι ΑΝΕΛ Ρεθύμνου στα πλαίσια σειράς επαφών με φορείς,θεσμικούς και κρατικούς παράγοντες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα επισκέφθηκαν την Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνης την περασμένη Δευτέρα (19-6-2017 ) και συναντήθηκαν με την Προϊσταμένη της υπηρεσίας Κα Καργιολάκη σε προγραμματισμένο ραντεβού.

Στην συνάντηση συμμετείχαν το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Συντονιστής Ρεθύμνου Βαγγέλης Δρυγιαννάκης και ο Γραμματέας της Συντονιστικής Γιώργος Μιχαηλίδης 

Στην συζήτηση που επακολούθησε οι Ανελ Ρεθύμνου ενημερωθήκαν από την Κα Καριολάκη για θέματα που απασχολούν την Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου με βασικότερο  θέμα την έλλειψη Δασολόγων και την υποστελέχωση της υπηρεσίας και άλλα θέματα που αφορούν την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία της .

Συζητήθηκαν επίσης το θέμα χαρτογράφησης του συνόλου της έκτασης σχολής Ασωμάτων,η προστασία του περιβάλλοντος και το πρόβλημα της ασύδοτης βόσκησης και καταστροφής της χλωρίδας ,της πανίδας αλλά και των κτισμάτων και νερόμυλων στο φαράγγι των Μύλων,οι νέοι Δασικοί χάρτες και τα προβλήματα που προκύπτουν και άλλα θέματα που αφορούν την νομό Ρεθύμνου γενικά.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες Ρεθύμνου παρόλο που τα προβλήματα αυτά στο σύνολο τους κληρονομήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, δεσμεύτηκαν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη στην Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου  και στο έργο της  και στην επίσης παρέμβαση τους στους αρμόδιους φορείς του κράτους