Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει την ενεργοποίηση του θεσμού της Εκκλησίας και τη συνεργασία της για την καλύτερη επικοινωνία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Στα πλαίσια του Horizon 2020 και ιδίως μέσω του πυλώνα των “κοινωνικών προκλήσεων,” προωθούνται τρόποι δράσεις, που θα θέλαμε να υιοθετηθούν από την κοινωνία, συμβάλλοντας στην πρόοδο, την ευημερία, την υγεία, την υιοθέτηση ψηφιακής τεχνολογίας και την προστασία του Περιβάλλοντος. Όπως και στα προηγούμενα προγραμματικά πλαίσια, έτσι και στο Horizon 2020 και στα επερχόμενα πλαίσια, υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης της απήχησης (engagement) στο ευρύ κοινό.

Επιπλέον, βάσει των στοιχείων του Ευρωβαρόμετρου και των ερευνών κοινής γνώμης στα κράτη μέλη, περίπου  3 στους 4 πολίτες είναι θρησκευόμενοι, με τα ποσοστά αυτά να είναι υψηλότερα στα νότια και τα ανατολικά κράτη μέλη. Παράλληλα, θεωρείται ότι μέσω των χριστιανών ιερέων, επηρεάζεται μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων πολιτών.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1.  Θεωρεί ότι η παρουσία των εκκλησιών, ως εταίρων σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδίως στην επικοινωνία και στη διάδοση καλών πρακτικών, μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότερη επικοινωνία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος;

2. Προτίθεται να σχεδιάσει προγράμματα που να συνιστούν τη συγγραφή προτάσεων για την εκπαίδευση των ανώτατων βαθμίδων των ιερέων των κυρίαρχων θρησκειών κάθε Κράτους-Μέλους;