Η ποσότητα που μέχρι στιγμής έχει απομακρυνθεί από τους δρόμους της πόλης και τους οικισμούς του Δήμου, είναι υπερδιπλάσια από την συνήθη για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ξεπερνάει τους 2.500 τόνους!

Με όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα των δημοτικών υπηρεσιών και το σύνολο του προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας, συνεχίζεται η διαδικασία της αποκομιδής των απορριμμάτων από τον Δήμο Ηρακλείου.

Η ποσότητα που μέχρι στιγμής έχει απομακρυνθεί από τους δρόμους της πόλης και τους οικισμούς του Δήμου, είναι υπερδιπλάσια από την συνήθη για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ξεπερνάει τους 2.500 τόνους!

Για να γίνει αυτό καλύτερα αντιληπτό, αρκεί κάποιος να αναλογιστεί ότι σε φυσιολογικές συνθήκες αυτή την περίοδο, απομακρύνονται από την πόλη κατά μέσο όρο περίπου 250 τόνοι απορριμμάτων ανά 24ωρο. Από την Τετάρτη 28/6 που ξεκίνησε η αποκομιδή μέχρι και την Κυριακή 2 Ιουλίου, συγκεντρώθηκαν περίπου 2.600 τόνοι απορριμμάτων και διαφόρων υλικών (μπάζα, ογκώδη αντικείμενα, κλαδέματα, κλπ). Αν συνυπολογιστεί επίσης το γεγονός ότι αυτές οι αποκομιδές δεν γίνονται με την ομαλή διαδικασία της καθημερινότητας (όπου το απορριμματοφόρο απλά αδειάζει τους κάδους και συνεχίζει το δρομολόγιο), αλλά χρειαζόταν επιπλέον μηχανήματα, τσαπάκια, φορτηγά, κλείσιμο δρόμων, αποκομιδή με τα χέρια από τους σωρούς, απολύμανση των χώρων απόθεσης, κλπ, είναι κατανοητό από όλους το μέγεθος της υπερπροσπάθειας που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

 

Υπενθυμίζεται τέλος ότι σε περίπτωση που σε κάποιο δρόμο δεν έχει γίνει καθολική απομάκρυνση, μπορούν οι περίοικοι να απευθύνονται άμεσα στην Υπηρεσία Καθαριότητας, στο τηλέφωνο 2813409620 και να ενημερώνουν σχετικά.