Ενημερωτική συνάντηση με θέμα "Πρόγραμμα Δακοκτονίας και Δημοτικοί Βοσκότο-ποι", πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Ενημερωτική συνάντηση με θέμα "Πρόγραμμα Δακοκτονίας και Δημοτικοί Βοσκότο-ποι", πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης,  παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη  Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή, του Θεματικού Α-ντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς  Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Μανόλη Χνάρη, του Δημάρχου Ανωγείων, κ. Μανόλη Καλλέργη, των Αντιδημάρχων Αμαρίου, κ.κ. Ψαρουδάκη και Σταθοράκη, του Δήμου Ρεθύμνης, κ. Νίκου Αγριμάκη, του Δήμου Μυλοποτάμου, κ. Μιχάλη Σαρρή, του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Κώστα Φωτάκη υπηρεσιακών παραγόντων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Ρ.  και των εργολά-βων του προγράμματος Δακοκτονίας (Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου).

Κατά τη συνάντηση ζητήθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης η συνδρομή των Δήμων για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου και ταυτόχρονα έγινε ενημέρωση σχετικά με το θέμα της καταβολής του δι-καιώματος χρήσης των δημόσιων  βοσκοτόπων. Όπως επισημάνθηκε τα μισθώματα των δημόσιων βοσκοτόπων, που έχουν κατανεμηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμέ-νου να πληρωθεί η ενιαία ενίσχυση 2016 πρέπει να πληρωθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το τέλος του 2017, ώστε οι κτηνοτρόφοι του Νομού να μπορούν να λάβουν μέ-ρος στην κατανομή του 2017.