Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

Καθολική και δωρεάν υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, εξωστρεφής λειτουργία των Δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), ολιστική - ανθρωποκεντρική προσέγγιση με  έμφαση στην πρόληψη και την αγωγή της υγείας στην κοινότητα. Αυτά είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Με σκοπό να επικοινωνήσουμε όλα τα ανωτέρω στους πολίτες αλλά και στους επαγγελματίες του χώρου της υγείας, η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στις πόλεις. Τοπικές Μονάδες Υγείας – Από το Όραμα στην Υλοποίηση». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017 στο Ξενοδοχείο AQUILA ATLANTIS (Υγείας 2, Ηράκλειο), στην αίθουσα «ΜΙΝΩΣ II»,  με ώρα έναρξης 9:30.

Σκοπός της ημερίδας είναι να προσεγγίσει και να παρουσιάσει τις δράσεις για τη μεταρρύθμιση της Π.Φ.Υ., που έχει αναλάβει το Υπουργείο Υγείας και ειδικότερα την ανάπτυξη των Τοπικών Μονάδων Υγείας ως μέσο για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών υγείας σε αστικές περιοχές, αλλά και τη συγκρότηση Ομάδων Υγείας, μέσα από τη λειτουργία των οποίων αναδεικνύεται και ενισχύεται ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας και της διεπιστημονικής προσέγγισης.

Καθώς τα ανωτέρω αποτελούν βασική πολιτική επιλογή και στρατηγική της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας, κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο Αν. Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Βαρδαρός. Επιπλέον, επαγγελματίες υγείας από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς θα αναπτύξουν τη δική τους προσέγγιση και ρόλο στην Ομάδα Υγείας, ενώ θα δοθεί βήμα για τοποθετήσεις θεσμικών φορέων και εκπροσώπων ασθενών. Μέσω ενός γόνιμου διαλόγου θα δοθεί η δυνατότητα ανάδειξης των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την επίτευξη του κοινού στόχου: καθολική, δημόσια και ποιοτική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Ρητά επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη Ημερίδα είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Μανώλη Καρέλλη», στο Δημοτικό Κτήριο «Ανδρόγεω» κατά την ίδια μέρα και ώρα. Σας παρακαλούμε πολύ όπως προβληθεί το γεγονός της αλλαγής του χώρου πραγματοποίησης της Ημερίδας (Ξενοδοχείο AQUILA ATLANTIS (Υγείας 2, Ηράκλειο), στην αίθουσα «ΜΙΝΩΣ II»,  με ώρα έναρξης 9:30).