Ο προϋπολογισμός του έργου κατά την μελέτη ήταν 186.960,00€ (με Φ.Π.Α.) και διεκπεραιώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

 

Σήμερα Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 παρουσία του Δημάρχου Σφακίων κ. Ζερβού Ιωάννη, της Προέδρου της Τ.Κ. Ασκύφου κ. Πολέντα Γεωργίας της επιτροπής παραλαβής του έργου, της Πολιτικού Μηχ/κού ΤΥΔΧ κ. Κοκαλάκη Θεανώ, του Μηχανολόγου Μηχ/κού ΤΥΔΧ κ. Παρασκάκη Εμμανουήλ, του Πολιτικού Μηχ/κού  Δήμου Σφακίων κ. Μαραγκάκη Στέλιου πραγματοποιήθηκε παραλαβή του έργου «Ανάδειξη κτιρίου Μπικουβαράκη και λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων» από τον ανάδοχο κ. Κονταράκη Μανούσο.

Ο προϋπολογισμός του έργου κατά την μελέτη ήταν 186.960,00€ (με Φ.Π.Α.) και διεκπεραιώθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Το κτήριο θα εγκαινιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα και αφού πρώτα προχωρήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τις χρήσεις στις τρείς αίθουσες και αφορούν , μουσείο αναφοράς στους Σφακιανούς αγωνιστές, λαογραφικό μουσείο και κέντρο  πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Λευκών ορέων