Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αρχαιρεσίες του νεοσύστατου Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Νομού Ηρακλείου.

Η συμμετοχή των μελών του συνδικάτου υπήρξε μεγάλη. Συνολικά ψήφισαν 200 εργαζόμενοι για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής και 161 για αντιπροσώπευση στα δευτεροβάθμια όργανα. 

Εκλέχθηκε νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή ενώ για αντιπροσώπους εκλέχθηκαν 4 αντιπρόσωποι για την Π.Ο.Ε.Υ.Γ.Τ.Π. και 3 αντιπρόσωποι για το Ε.Κ.Η.