Γιατί η κ.Περράκη καταψήφισε τα οδοιπορικά του Δημάρχου στην Ιταλία;

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, τέθηκε σήμερα η "Έγκριση οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου για τη μετάβαση του στη πόλη Spoleto Ιταλίας" για πολιτιστικούς λόγους.

Ο κ.Κεμεσίδης, ο κ.Φραγγάκης καταψήφισαν το συγκεκριμένο ψήφισμα ενώ εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι και η κ.Περράκη, αντιδήμαρχος Πολιτισμού Χανίων, καταψήφισε τα οδοιπορικά εξίσου.

Οι δυο πρώτοι αιτιολόγησαν την ψήφο τους για τον λόγο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να μεταβαίνει ομάδα ανθρώπων που να αποτελείται και από τον/την αντιδήμαρχο Πολιτισμού. 

Η κ.Περράκη πάντως δεν προχώρησε σε αιτιολόγηση της καταψήφισης των οδοιπορικών του Δημάρχουν.

Να σημειωθεί οτι ο κ.Σαρρής απείχε απο την ψηφοφορία.