Ο Δήμος Κισσάμου ενημερώνει ότι η προθεσμία εγγραφής στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Κισσάμου λήγει την Παρασκευή 21 Ιουλίου.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (μέχρι και την Παρασκευή), αφενός στους ίδιους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και ώρες 08.00-10.00 (για Κίσαμο και Πλάτανο) και 13.00-14.30 (για Γραμβούσα), αφετέρου στη Γραμματεία του Δήμου Κισσάμου και ώρες 08.00-14.00. 

Δικαίωμα αίτησης έχουν τα παιδιά που θα έχουν συμπληρώσει τα δυόμισι (2,5) χρόνια τους έως 31 Δεκεμβρίου 2017. Προηγούνται όμως αυτά που αφενός επανεγγράφονται, αφετέρου συμπληρώνουν τα 2,5 έτη τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Τα υπόλοιπα παιδιά θα γίνουν δεκτά στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μόνο εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

Η εγγραφή και η μηνιαία συνδρομή συνεχίζει να είναι δωρεάν.

Ο Δήμος θα προσφέρει πρωινό και φρούτο και οι γονείς των φιλοξενούμενων νηπίων θα στέλνουν τα παιδιά τους στους σταθμούς με το μεσημεριανό τους φαγητό.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2. Βεβαίωση εργασίας γονέων

3. Ατομικό δελτίο υγείας (συμπληρώνεται από τον παιδίατρο)

4. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων πέρα των ανωτέρω δικαιολογητικών ζητείται και άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα ,όπως αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις

5. Υπεύθυνη δήλωση του εκάστοτε γονέα ότι αποδέχεται τον κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών, όπως θα διαμορφωθεί με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς.

Τα έντυπα της αίτησης εγγραφής, επανεγγραφής και το ατομικού Δελτίου Υγείας, θα παραλαμβάνονται από το Δήμο Κισσάμου αλλά και τους ίδιους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς στους οποίους θα γίνονται οι επανεγγραφές και οι εγγραφές.