Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η επικαιροποίηση και η οριστική διαμόρφωση του Σχεδίου αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής του ποταμού Ταυρωνίτη Χανίων.

 

Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Απόστολου Βουλγαράκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 31 Ιουλίου,  σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο  καθηγητής του Πολυτεχνείου, κ. Γιώργος Τσακίρης (επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος), και υπηρεσιακοί παράγοντες της  Δ/νσης Τεχνικών  Έργων της Περιφερειακής  Ενότητας Χανίων, με θέμα  την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος: 

«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΑYΡΩΝΙΤΗ», προϋπολογισμού 240.000,00€. Ειδικότερα, η σύσκεψη αφορούσε στην προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων και μελετών του έργου.

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η επικαιροποίηση και η οριστική διαμόρφωση του Σχεδίου αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής του ποταμού Ταυρωνίτη Χανίων.

Η επόμενη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο 2017,  όπου και θα γίνει η παράδοση του δεύτερου τεύχους της μελέτης.