Τη Δευτέρα 28 Αυγούστου

Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 28η  του μηνός Aυγούστου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 8.30 πμ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα:΄Ασκηση ή μη αίτησης ανάκλησης της από 4-8-2017 προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου(161/2017 αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης)