Δείτε τους ευνοϊκούς όρους

Ο Δήμος Καντάνου Σελίνου , έχοντας υπόψη  τις ευνοϊκές ρυθμίσεις  του άρθρου 52 του Ν.4483/2017 « Ρυθμίσεις οφειλών  προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού » που τέθηκαν σε ισχύ, καλεί τους δημότες που έχουν πάσης φύσεως οφειλές  προς τον Δήμο Καντάνου Σελίνου, να προσέλθουν  στα γραφεία της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κάντανου Σελίνου στην Παλαιόχωρα άμεσα  προκειμένου:   

Α. είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ  τις οφειλές τους με παραγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων.

Β. είτε  να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους:

α/α Αριθμός δόσεων Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων

  • 1 2-24 80%
  • 2 25-48 70%
  • 3 49-72 60%
  • 4 73-100 50%

Και  υπό την προϋπόθεση ότι η κάθε δόση θα είναι μεγαλύτερη των 20,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία του Δήμου Καντάνου  Σελίνου  στο τηλέφωνο 2823340302 κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες.