Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η κοινή Υπουργική Απόφαση « Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 30ης Ιουλίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης» ( Αρ.πρωτ. ΔΑΕΦΚ /282/Α325/9-6-2017   ΑΔΑ: ΨΨΙΜ465ΧΘΞ-ΑΩ2)

Με την παραπάνω Απόφαση, το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 30ης Ιουλίου 2016 που έπληξε τις Τοπικές Κοινότητες Μελάμπων και Σακτουρίων της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ι.Κονιάρη 43 & Λ.Κατσώνη,  τηλ 2108704708

Η παραπάνω Απόφαση αφορά τους πολίτες των οποίων τα κτήρια και οι επιχειρήσεις επλήγησαν από την συγκεκριμένη πυρκαγιά, και τα οποία έχουν ήδη καταγραφεί, μετά από αίτησή τους, από τις επιτροπές που όρισε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να προχωρήσουν εντος των προθεσμιών που ορίζονται στην παραπάνω Απόφαση σε αίτηση διενέργειας αυτοψίας από την ΔΑΕΦΚ στο πληγέν κτήριο, καθώς και σε αίτηση καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, μπορούν να λάβουν γνώση της παραπάνω Απόφασης από τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, την Π.Ε.Ρεθύμνου, καθώς και από τον ιστότοπο της Διαύγειας ( www.diavgeia.gov.gr )