Συναντήσεις με εκπροσώπους τυροκόμων και οινοποιών του νησιού πραγματοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου: SCREEN (Synergic Circular Economy across European Regions), στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος.

Το SCREEN, αποτελεί έργο του HORIZON 2020 και έχει ως στόχο να βελτιωθεί η ικανότητα των Περιφερειών για τη μετάβαση στη Κυκλική Οικονομία, μέσα από την Έρευνα και την Καινοτομία, σε συμφωνία με τις προτεραιότητες των περιφερειακών στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετέχοντας ως εταίρος στο Έργο και έχοντας δώσει έμφαση στον Πρωτογενή Τομέα στην Κρήτη, ξεκίνησε την ενημέρωση, το διάλογο και τη διαβούλευση με τους κλάδους των οινοποιών και τυροκόμων, με τη συνδρομή των συναρμόδιων υπηρεσιών της. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συναντήσεις με εκπροσώπους των δύο κλάδων, προκειμένου να ενημερωθούν, να κατανοήσουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, να ευαισθητοποιηθούν και να την υιοθετήσουν στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Τη συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Κρήτης συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γ. Αλεξάκης, ενώ συμμετείχαν και παρενέβησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας Ν. Καλογερής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Γιαννούλης, ο Α. Στεφανάκης Πρόεδος του ΓΕΩΤΕΕ, ο Ζ. Σωμαράς Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, η κα Σ Καουρη Διευθύντρια Αγροτικης Οικονομίας και στελέχη των συναρμόδιων Υπηρεσιών κα.

Οι εκπρόσωποι των προσκεκλημένων φορέων, διατύπωσαν τη θετική τους στάση στις σύγχρονες προκλήσεις και την αναγκαιότητα ενίσχυσης της οικολογικής καινοτομίας, και εξέφρασαν την πρωτοβουλία τους να συμβάλλουν στην περαιτέρω ενημέρωση των δύο κλάδων και των παραγωγών-επιχειρηματιών, σε επόμενες ενημερωτικές δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Πρόγραμμα SCREEN υλοποιείται στην Κρήτη από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με την Δνση Αγροτικής Οικονομίας. Η συντονίστρια Ε. Χατζηγιάννη ([email protected]) παρουσίασε τους γενικούς στόχους του προγράμματος, τον ρόλο της Κρήτης σε αυτό, και τα αναμενόμενα οφέλη από τη συμμετοχή της, ενώ τα στελέχη της Περιφέρειας Ε. Καργάκη και Β. Τζανακάκης ανέπτυξαν την δομή της αλυσίδας αξίας στην γραμμή παραγωγής των τυροκομείων και οινοποιείων αντίστοιχα, που μπορεί να υποστηρίξει την κυκλική οικονομία και την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος. Ακολούθησε συζήτηση, και προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών προκειμένου να διευρυνθεί ο κύκλος της διαβούλευσης, και να οργανωθεί συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, επιχειρηματιών και παραγωγών.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook