Επιστολή  προς τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης.

Την παρέμβαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου ζητάει με επιστολή του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης, προκειμένου να δοθεί δεκαπενθήμερη παράταση για την υποβολή φυσικού φακέλου υποψηφιότητας στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Ο κ. Αλιφιεράκης επικαλείται το φόρτο εργασίας των επιχειρηματιών τουρισμού αυτή την περίοδο, αλλά και το μικρό χρονικό περιθώριο μιας μόλις εβδομάδας που έδωσε ουσιαστικά το αρμόδιο Υπουργείο από το προηγούμενο Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, οπότε και εκδόθηκε προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και ενεργοποιήθηκε επί της ουσίας η διαδικασία.

Αναλυτικά ο κ. Αλιφιεράκης αναφέρει στην επιστολή του:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, οι δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι υπέβαλαν στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά αιτήσεις χρηματοδότησης στην εν λόγω δράση, ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε το αργότερο έως την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 να υποβάλουν τον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αναλυτικής πρόσκλησης. Στη συνέχεια, και μόλις το προηγούμενο Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων οπότε και ξεκίνησε ουσιαστικά η ενεργοποίηση της προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου, ενώ στην ουσία ο χρόνος που δόθηκε στους υποψήφιους ήταν μια (1) περίπου εβδομάδα.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αφορά τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκονται στην περίοδο με την υψηλότερη τουριστική κίνηση, και επειδή με την δημοσίευση του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων δημιουργήθηκε μια σχετική αναστάτωση στην αγορά καθώς οι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν είναι στον κατάλογο δεν γνωρίζουν αν θα πρέπει τελικά να υποβάλλουν φυσικό φάκελο, θα θέλαμε με την παρούσα να αιτηθούμε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου υποψηφιότητας στη Δράση για δεκαπέντε (15) ημέρες, προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος για τις επιχειρήσεις να μαζέψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στις παραπάνω επισημάνσεις και προτάσεις μας, σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.  Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.»