Με εκπρόσωπο της ΕΝΠΕ τον Περιφερειάρχη Κρήτης η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»  στη Μυτιλήνη

Στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020  συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 14/9 στον Μόλυβο της Λέσβου. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων  Νίκος Ξυλούρης.

Τα θέματα που συζητούνται είναι: η πορεία υλοποίησης του προγράμματος, η έγκριση των έργων στο πλαίσιο της 2ης και 3ης πρόσκλησης του προγράμματος, η 3η αναθεώρηση του.