Τα προγράμματα έχουν διάρκεια τριών Ακαδημαϊκών εξαμήνων και είναι αναγνωρισμένα στην Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΠ (ομοταγή με τα Ελληνικά Πτυχία). 

Εκ του Τσατσαρωνάκειου Πολύκεντρου της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου ανακοινώνεται ότι το Τσατσαρωνάκειο, σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης Unicert και το Πανεπιστήμιο Frederick της Λευκωσίας, παρέχουν την δυνατότητα Μεταπτυχιακών Σπουδών εξ΄ αποστάσεως. 

Ειδικότητες: Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Ναυτιλιακή Ειδική, Διοίκηση Σχολικών Μονάδων, Διασφάλιση Ποιότητας, Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας. 

Πληροφορίες: τηλ. 28220-22184 (14.00μ.μ.-21.00μ.μ.), κ. Ξανθουδάκης, e-mail:[email protected]