Η πρωτοβουλία ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και βρήκε άμεση ανταπόκριση και στήριξη από τον πολιτιστικό σύλλογο και την Τοπική Κοινότητα του χωριού .

Σκοπός της κίνησης αυτής είναι η αφύπνιση όλων μας στην προστασία του περιβάλλοντος από κάθε επιβάρυνση ακόμα και από το πιο μικρό σκουπίδι.

Οι εθελοντές θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας και τα κυριότερα σημεία δράσης θα είναι α) καθαρισμός από σκουπίδια του επαρχιακού δρόμου από την έξοδο της Τυλίσου μέχρι την είσοδο της Μονής , β) βαφή των πεζοδρομίων του χωριού ,γ) καθαρισμός στην έξοδο του χωριού (παλιό υδραγωγείο), δ) δεντροφύτευση στην είσοδο του χωριού.
Σημείο συγκέντρωσης θα είναι η είσοδος του χωριού . ( Ώρα 10:30 )