Όπως και στα Χανιά , στις 31-12-2018 για την αντικατάσταση των “παλιών” αδειών των παρακάτω τεχνικών επαγγελμάτων

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι από τον Ν.4485/2017, άρθρο 105, παρ. 2 τίθεται Καταληκτική Ημερομηνία η 31-12-2018 για την αντικατάσταση των “παλιών” αδειών των παρακάτω τεχνικών επαγγελμάτων: 

- Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

- Εγκαταστάσεων Καύσης 

- Συγκολλητών 

- Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

- Ψυκτικών Εγκαταστάσεων  

- Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τη διαδικασία αντικατάστασης των παραπάνω αδειών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου), ή στα τηλέφωνα 2831-340761 και 2831-340810.

Για τις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες (Χανιά, Ηράκλειο & Λασίθι) στις αντίστοιχες Διευ-θύνσεις Ανάπτυξης.