Με τα διάφορα «διαδικαστικά» θέματα που έχουν προκύψει ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαδικασιών και Δεοντολογίας, δημιουργείται ο κίνδυνος  της εσωστρέφειας  και της απογοήτευσης.

Η εσωστρέφεια και απογοήτευση δεν προέρχονται από την τυχόν χρονική μετάθεση των εκλογών για τεχνικούς λόγους, αλλά από τη διαρκή ενασχόληση με διαδικαστικού τύπου ζητήματα.

Είμαι  υπέρ της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των πολιτών στην εκλογική διαδικασία. Στηρίζω τον Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαδικασιών και Δεοντολογίας στο έργο του.

Χρειάζεται όμως να μπούμε στην ουσία της πολιτικής και αυτής της δημοκρατικής πολιτικής διαδικασίας: τι προτείνουμε για τη χώρα και την έξοδό της από την κρίση, και τι νέο πολιτικό κίνημα, εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Παράταξης, χρειαζόμαστε.

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν νέο πολιτικό φορέα απαλλαγμένο από την κομματική αυτοαναφορικότητα του παρελθόντος, η οποία είναι αυτό που  αποκόπτει την πολιτική από τα πιο υγιή και δημιουργικά τμήματα της κοινωνίας. 

Η εντολή που πήρα από τους χιλιάδες πολίτες που στήριξαν την υποψηφιότητά μου είναι η δημιουργία ενός νέου, εθνικού, δημοκρατικού κόμματος, καταλύτη της εξόδου τής Ελλάδας από την πολύπλευρη κρίση. Την εντολή αυτή θα τη σεβαστώ και θα την τιμήσω.

Κωνσταντίνος Γάτσιος, Υποψήφιος Πρόεδρος του νέου φορέα τής Δημοκρατικής Παράταξης