Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κρήτης καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, για τον  κυνηγετικό χρόνο  2011-2012  από 20 Αυγούστου 2011 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 για την περιφέρεια του Νομού Ηρακλείου.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος, οι ημέρες κυνηγιού τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά το είδος που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, αναφέρονται σε πίνακα που εξέδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Σύμφωνα με την απόφαση περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκυλιών δίωξης, για την άσκηση κυνηγίου, από 15-9-2011 μέχρι 10-1-2012 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, ήτοι Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Δηλαδή οι σκύλοι δίωξης θα χρησιμοποιούνται μόνο κατά την περίοδο και τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού.

Επιτρέπεται το κυνήγι του πετροκούναβου ( Martes foina) από 15.09.2011 μέχρι και 10.01.2012 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 11.01.2012 μέχρι και 29.02.2012 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης στο κυνήγι του πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου ( Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή).

Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

Απαγορεύεται την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από Εκτροφεία ( δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή το εξωτερικό, εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

Απαγορεύεται το κυνήγι για όλα τα είδη πουλιών, που δεν αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα , σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Το κυνήγι όλων των θηραμάτων που επιτρέπεται με την παρούσα, απαγορεύεται στους κατοικημένους χώρους, στις καμένες εκτάσεις, στις ασυγκόμιστες γεωργικές καλλιέργειες, ατρύγητα αμπέλια, οπωρώνες, στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ.

Επίσης στα μόνιμα Καταφύγια Άγριας Ζωής, σε εκτροφεία θηραμάτων, στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπ. Πολιτισμού, σε περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου, καθώς και σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τις ακτές και σε ακτίνα 250 μέτρων από την τελευταία κατοικία πόλεως και οικισμών και 150 μέτρα γύρω από μεμονωμένες κατοικίες.

Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις Δασικές αρχές  και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

Κατά την διάρκεια κυνηγίου λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί ( αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε τοπική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287, παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/71 και το άρθρο 12 του Ν. 177/75, καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 414985/85 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, όπου ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευσή της.

.