Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 6η  του μηνός Oκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 πμ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου.

Θέμα 2ο:Ψήφιση-διάθεση  πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2017

Θέμα 3ο :΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Νεκροταφείων Ιεράπετρας».

Θέμα 4ο :΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου  «Αντικατάσταση φωτισμού στην οδό Κύπρου και Μεταξάκη».

Θέμα 5ο:  ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Μ. Γιαλού».

Θέμα 6ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου « Προμήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση ζημιών στην ΤΚ Μαλλών».

Θέμα 7ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 334,80€ για μετατόπιση παροχής δημ. φωτισμού  στα κτίρια του παλιού Δημαρχείου(φωτισμός παραλιακής πλατείας)