Μόνο για δυο ώρες και σε έκακτες περιπτώσεις

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι το Ληξιαρχείο της Δ.Ε. Χανίων και το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης θα εξυπηρετούν μόνο έκτακτες περιπτώσεις, κατά τις ώρες 13.30 -  15.30, έως το τέλος Οκτωβρίου, λόγω της εκπαίδευσης του προσωπικού τους στο πρόγραμμα “Μητρώο πολιτών”.