Στη σύνοδο που πραγματοποιείται στις 9 - 10 και 11 Οκτωβρίου συμμετέχει ο Γιάννης Κουράκης

Στην σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που πραγματοποιείται στις 9-10 και 11 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες,  συμμετέχει ο Γιάννης  Κουράκης, με σημαντικά θέματα προς  συζήτηση και λήψη απόφασης, όπως:

Η κατάσταση της Ένωσης: η άποψη των περιφερειών και των πόλεων.

Το μέλλον του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές.

Χρηματοδότηση για το κλίμα: βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της συμφωνίας του  Παρισιού. 

Ενίσχυση της εδαφικής ανθεκτικότητας: ενίσχυση της θέσης των περιφερειών και των πόλεων για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης.

Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων.

Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και Έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης.

Μια ευρωπαϊκή πολιτική για την σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων και των υποδομών.

Μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020.

Η προστασία των παιδιών-μεταναστών.

Ψήφισμα σχετικά με τις συστάσεις προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες στις 24 Νοεμβρίου 2017 για την πέμπτη διάσκεψη Εταιρικής Σχέσης.

Σε δήλωση του, ο Γιάννης Κουράκης επισημαίνει ότι όλα τα θέματα της συνόδου που θα συζητηθούν έχουν τη σπουδαιότητα τους, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στα κοινωνικά, τις μεταφορές, την κλιματική αλλαγή, τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπου οι αποφάσεις, θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης και των πολιτών της.

Τονίζει δε, ότι απαιτείται μία δέσμη μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πόλεις και τις περιφέρειες που έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν περιθώρια βελτίωσης της ικανότητας τους για την επίλυση προβλημάτων των πολιτών.