Τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου

Σας προσκαλούμε, στις 16 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής:  Μιχαήλ Παπαδάκης)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Διενέργεια ή μη έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στην πρώην Δημοτική Επιχείρηση «ΜΙΝΩΣ»  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΣΔΑΚ για τη διαχείριση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ιεράπετρας (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Έγκριση Μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικών κτιρίων» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Έγκριση Μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες ασφαλτοστρώσεως δρόμων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Στήριξη βιοκαλλιεργητών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών του Δήμου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση-αντιστήριξη δημοτικής οδού προς Σχινοκάψαλα» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Έγκριση 2ου Τελικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ανατολής»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου και διαμόρφωση πεζοδρόμου, περιοχής νέου σχεδίου πόλης Ιεράπετρας (στην οδό Παπανδρέου από Μ. Αλεξάνδρου έως Ρ. Κούνδουρου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης οικισμού Ανατολής» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων οικισμού Σχινοκαψάλων» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση επισκευή διδακτηρίου 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Κοινοτικού Καταστήματος Κάτω Χωριού στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Αγροτικών θεμάτων του Δήμου (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής)

Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά «Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση - Συμπλήρωση υποδομών γηπέδου 5χ5 Παχείας Άμμου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και σχετικής δαπάνης  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)