Για την ανάδειξη νέου Διοικητικού του Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθούν στις 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με απόφαση της Εκλογικής του Επιτροπής, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού του Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθούν στις 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017, θα πρέπει, μεταξύ των άλλων, το αργότερο μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2017:

α) τα Νομικά πρόσωπα, να έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και του έτους 2016, 

β) τα φυσικά πρόσωπα, να έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο μέχρι και του έτους 2016.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

http://www.eber.gr/index.php?id=90,6939,0,0,1,0