Μετά τον Δήμο Σφακίων που διαφωνεί στην όποια υποβάθμιση, το Δ.Σ Αποκορώνου λέει εξίσου "Οχι"

ΟΜΟΦΩΝΑ To Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου στην ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση του στις 18/10/2017 αποφάσισε όπως εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα για την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας  του ΕΠΑΛ ΒΡΥΣΩΝ.

  • Εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην  υποβάθμιση του ΕΠΑΛ ΒΡΥΣΩΝ με την κατάργηση των δύο ειδικοτήτων της Γ Τάξης   1. Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων και 2) Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, Αερισμού και Κλιματισμού  και β) το νέο τρόπο εγγραφής μόνο για τα ΕΠΑΛ με τη χρησιμοποίηση των κωδικών ΤΑΧΙΣΝΕΤ.
  • Ζητείται  α) η επαναφορά του προηγούμενου τρόπου εγγραφής όπως ίσχυε μέχρι τώρα και στα Γ.Ε.Λ.  β) η έγκριση όλων των τμημάτων ειδικοτήτων , γ) η  επαναφορά των κατηργημένων ειδικοτήτων.
  • Υπερασπίζεται το δικαίωμα στην μόρφωση όχι μόνο των παιδιών αλλά και των ενηλίκων και καλεί την κυβέρνηση να άρει αυτήν την απόφαση. Η συρρίκωνση ή η υποβάθμισή του συνιστά ήδη σημαντικό πλήγμα με πολλαπλές συνέπειες και απαιτεί τη λήψη αποφάσεων που ,αντίθετα, θα το ενισχύσουν επιτρέποντάς του να επιτελέσει το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό του έργο.
  • Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αποστολάκης

Ο  Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης σε δήλωσή του ανέφερε :

¨Η κατάργηση των δύο  ειδικοτήτων οδηγούν σε υποβάθμιση του ΕΠΑΛ Βρυσών και αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια για ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής. Ίσες ευκαιρίες και δικαίωμα στη μόρφωση για όλους “η παιδεία δεν μπαίνει στο καντάρι”

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου ανέφερε “οι νέοι της επαρχίας μας αισθάνονται αδικημένοι και αντιμέτωποι με πολυάριθμα προβλήματα ,(μετακίνηση, αποδυνάμωση του ΕΠΑΛ της περιοχής, το οποίο διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή εργαστήριο και μόνιμο προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία του).